”Förväntar oss att full produktion under eftermiddagen.”