Kronofogdemyndigheten har vid minst fyra tillfällen gjort felaktiga utbetalningar till fordringsägare, rapporterar Ekot.