Fedchefen i New York, John Williams, välkomnar den något mjukare KPI-statistiken för april, men det är inte tillräckligt för att centralbanken ska överväga att sänka räntan inom någon nära framtid.