Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, upprepade på torsdagen att hon behöver se minskningar i inflationen, mot målet på 2 procent, under flera månader innan beslutsfattarna känner att de kan lätta på åtstramningen av penningpolitiken.