Fed-ordföranden Jerome Powells prognos om att den amerikanska centralbanken med största sannolikhet höjer styrräntan med 50 eller 75 punkter i juli är resonlig.