Federal Reserve är "i ett bra läge" gällande målen för både arbetslösheten och inflationen.