Den amerikanska ekonomin fortsatte att växa i ”blygsam takt” under de sista sex veckorna av 2019.