Den amerikanska centralbanken utökar spannet mellan högsta och minsta lån och utökar lånetiden i låneprogrammet för små- och medelstora…