Jerome Powell, ordförande för Federal Reserve poängterade att den höga styrräntan i USA kan äventyra ekonomisk tillväxt i landet, säger han i ett förskrivet anförande på tisdagen enligt CNBC.