Charles Evans, Fed-chef i Chicago, menar att det behövs fortsatta snabba räntehöjningar för att bekämpa inflationen, men noterade också att det fanns risker med det.