FCG inleder samarbete med Euroclear Sweden för automatiserad orderhantering och instruktioner om fondflyttar. Det innebär att FCG får en säkrare orderhantering i realtid samt att hela flödet processas från aktör till aktör utan manuell hantering. För Euroclear Sweden betyder samarbetet en möjlighet att erbjuda anslutna fonddistributörer ett ännu bredare nordiskt fondutbud.