Fastpartner har köpt fastigheten Brahelund 2 i Solna av Areim för en köpeskilling om 1.954 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt.