Mikael Fahlander, ifrågasatt investerare i fastighetsbranschen och mannen bakom exempelvis NGM-noterade Concent, har försatts i personlig konkurs.