Tendensen förvärras något i november: fler fastighetsmäklare räknar med sjunkande bostadspriser under nästkommande tremånadersperiod – en ur deras och säljares synvinkel pessimistisk inställning.