Fastighetsbolaget Balder och Hyresgästföreningen har enats om en genomsnittlig hyresökning i Stockholm på 3,25 procent, plus kristillägg under max ett år. Branschorganisationen Fastighetsägarna – där Balder inte är medlem – har krävt en betydligt större höjning.