Börsras, uteblivna hyresintäkter och turbulens på kapitalmarknaden. Även om mycket är osäkert slår coronapandemin brett mot…