Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man givit Nordea och Swedbank i uppdrag att…