EU-registreringarna av kommersiella fordon sjönk med 5,1 procent i december 2022, jämfört med samma månad året innan då komponentbrist fortsatte att tynga branschen. Under helåret 2022 sjönk EU-registreringarna av kommersiella fordon med 14,6 procent till 1,6 miljoner enheter.