Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 13.000 personer, till 209.000 personer, under vecka 27.