Antalet företagskonkurser minskade med 10 procent i november jämfört med motsvarande period föregående år.