Den nederländska färgtillverkaren Akzo Nobel, med cirka 2.700 anställda i Sverige, redovisar ett bättre resultat än väntat för årets andra kvartal.