Den kraftiga räntehöjningen kan pressa marknaden, menar experter.