Nattsvart start i Asien och Oceanien • ”Vi ser förluster över hela brädet”.