Facebooks moderbolag Meta Platforms uppges göra besparingar och omstruktureringar för att minska sina kostnader med minst 10 procent.