Facebook ökar kapaciteten att granska falska nyheter i Indien, som är Facebooks största marknad sett till antal användare.