Exxon Mobils resultat blev bättre än väntat i det andra kvartalet, men sjönk ändå kraftigt till följd av marknadsutmaningar.