Oscar Properties extrastämma godkände styrelsens förslag om utbyteserbjudande och företrädesemission.