Alla kan inte jobba hemifrån – och många lever med osäkra anställningar.