Riksbankens höjning till noll bör inte återställas, men det närmaste året väntar inga ränteförändringar.