Årligt intäktsbortfall på uppåt 70 miljarder kronor hotar svenska statsfinanser i spåren av en global bolagsskattereform som drivs av OECD.