Sjunkande inflation till priset av en endast mild avmattning? Det är vad marknaden tycks ställa in sig på. För optimistiskt säger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector i Makrorådet. Mer sannolikt nu än för ett halvår sedan säger SEB:s chefsstrateg Johan Javeus.