Rapportfloden har bjudit på en hel del utdelningsöverraskningar, konstaterar Di:s börsexperter Ulf Petersson och Johan…