Mycket pekar på att vi går mot skakigare tider. Därför bör du stresstesta företagets ekonomi redan nu. – Det kommer ge dig svar på hur starkt ditt bolag är och vad du eventuellt behöver förbättra, säger Sevki Algan, kreditchef på Svea Bank.