Svensk ekonomi mjuklandar med svagt negativ tillväxt under 2023 enligt färska prognoser från två storbanker. Industrin väntas rida ut stormen men varningsflagg är hissad för att det kan bli värre när hushållen utsätts för en historisk kostnadschock.