De flesta tror på sänkt styrränta – men det finns skäl att avvakta.