För att nå de svenska klimatmålen behöver Sverige snabbt komma igång med att fånga in och lagra koldioxid, så kallad CCS. Det konstaterar Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.