Att skapa en bra säkerhetsnivå i en verksamhet handlar lika mycket om fysiskt skydd som en kultur, men också god kännedom om personalen. – Det behövs en systematik och ett helhetstänk i säkerhetsarbetet, och det kan vi hjälpa till med, säger Elias Tapper, vd på säkerhetsföretaget Fortify Security.