Skadliga länkar via e-post och medarbetare som läcker känslig data tillhör de största cybersäkerhetshoten mot svenska organisationer. En ny undersökning från säkerhetsföretaget Proofpoint visar att närmare hälften av de tillfrågade organisationerna drabbats av intrång det senaste året. – Vi har lösningar för att minimera dessa risker, säger Carl Leonard, Cybersecurity Strategist EMEA på...