De flesta åtgärder har liten effekt, menar kulturgeograf. Det viktigaste är jobben.