Konsultmäklaren Ework redovisar ett resultat efter skatt på 29,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (27). Resultatet per aktie uppgick till 1:73 kronor (1:57).