Arbetskraftskostnaderna per timme i euroområdet ökade med 5,7 procent i nominella termer under fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år.