Europaräntorna steg överlag på tisdagen samtidigt som euron blev något starkare mot dollarn.