Euroområdets BNP ökade 0,3 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats preliminära beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2023 steg BNP med 0,4 procent.