Euron faller till sin lägsta nivå sedan maj 2017 efter ökad oro för att Tyskland står inför recession i spåren av coronaviruset och oron…