Euroclear Sweden fortsätter att utöka erbjudandet för Exchange Traded Products (ETPer) genom att inkludera fler nordiska valutor. Euroclear Swedens kunder har nu möjlighet att emittera, avveckla och betala även i danska kronor, utöver svenska kronor och euro för ETPer.