Spotlightbolaget Eurocine Vaccines har med den företrädesemission som nyligen gjorts säkrat finansiering till och med oktober. Tills dess ska bolaget "med god marginal" hinna välja en eller ett par vaccinkandidater för fortsatt utveckling.