Inga biståndspengar från EU har gått till terrorrörelsen Hamas, konstaterar EU-kommissionen. Därmed finns inga hinder för fortsatt utbetalning.