Banker struntar ofta i regelverket mot penningtvätt, enligt EU-kommissionen.