EU-parlamentet har röstat för regler om jämställda styrelser i börsbolag. Till juli 2026 ska 40 procent av styrelseledamöterna vara kvinnor…