Svensk ekonomi växte starkt under 2017, uppskattningsvis 2,7 procent, med stöd av en robust inhemsk efterfrågan, i synnerhet bostadsinvesteringar. Och en liknande utveckling väntas 2018.